Salut i drogues

El 26 de juny de l’any 1987, es decideix dedicar un dia internacional a la lluita contra les drogues; i és per això que avui fem èmfasi en el tema. El consum i el tràfic de drogues constitueixen una amenaça per a la salut. Es calcula que cada any 210 milions de persones consumeixen drogues, i d’elles, en moren 200.000.

Pot semblar que consumint drogues t’envoltes en un món meravellós, sentint eufòria, sensació de seguretat, excitació, relaxament, plaer, benestar… Quan tot això s’acaba, les sensacions són totalment contràries i generen problemes greus de salut com l’angoixa, la paranoia, la depressió, la manca d’atenció, la pèrdua de memòria, els problemes cardiovasculars, les infeccions per  malalties de transmissió sexual, la probabilitat de patir accidents, entre d’altres. A més a més, d’entre tots aquests riscos, el que és realment important és que generen addicció i, juntament amb l’abstinència, augmenten els riscos de patir les esmentades conseqüències.

Un altre punt a tenir en compte són els problemes en les relacions socials del consumidor. Es poden produir allunyaments amb les persones més properes fins a la pèrdua d’amics, familiars directes, parents…

En la següent taula amb dades de Catalunya de 2017, trobem que els més joves han incrementat el consum de tabac respecte l’any anterior i això és preocupant, ja que els menors comencen a consumir drogues més aviat. Així mateix, el consum en adults es manté si fa o no fa sobre les mateixes xifres.

Font: Idescat

Pel que fa a les persones que es troben en tractament per drogodependències, observem que són els homes els que més consumeixen amb diferència respecte a les dones. L’alcohol segueix sent la droga més consumida per la població. També impacta que respecte al tabac, que és de les drogues més consumides per la població, molt poca gent es troba en tractament de deshabituació.

Font: Idescat

Recollint els resultats de les estadístiques, cal donar importància a les drogues més consumides habitualment per la població; tant en els joves com en els adults, que són l’alcohol i el tabac.  És important treballar tant en la prevenció, en els joves, per evitar que es converteixin en consumidors; com en reduir els que ja consumeixen, oferint ajuda per tots aquells que vulguin canviar els seus hàbits..

Alguns consells que presenta l’Estratègia Nacional de prevenció són:

  • Reduir la presència i promoció de les drogues i d’altres conductes que generen addicció.
  • Limitar l’accessibilitat dels menors a les drogues.
  • Promoure conductes i hàbits de vida saludables.
  • Promoure una consciència social de riscos i danys provocats per les drogues i addiccions.
  • Reduir la injustificada percepció en la societat i especialment en menors, sobre la “normalitat” dels consums de drogues, fonamentalment de cànnabis i d’alcohol.
  • Desenvolupar habilitats i capacitats personals que redueixin la vulnerabilitat enfront dels consums de drogues.
  • Detectar precoçment i prevenir els consums de major risc (consum per part de menors, embarassades, durant la conducció de vehicles…).

En conclusió, hi ha molta feina a fer per conscienciar a la població del gran perill que les drogues suposen per a nosaltres i per a les persones que ens envolten.

Deixa una resposta

La teva adreça de correu no será publicada.